fbpx

In 2023 organiseren we met Rollerpunt vzw kampen tijdens de paas- en zomervakantie.
Inschrijvingsmomenten: pasen: 7/01/2023   &  zomer: 4/02/2023
Voor 2023 vallen onze kampen vallen op volgende data:

 

  Paasvakantie week 1   van 3 tot en met 7 april 2023 4 kampen
7 groepen
  Merelbeke
  Paasvakantie week 2   van 11 tot en met 14 april 2023 (4dagen!) 4 kampen
7 groepen
  Merelbeke
          
  Zomervakantie week 1   van 3 tot en met 7 juli 2023 4 kampen
8 groepen
  Merelbeke
  Zomervakantie week 2   van 10 tot en met 14 juli 2023 4 kampen
8 groepen
  Merelbeke
  Zomervakantie week 4   van 24 tot en met 28 juli 2023 2 kampen
4 groepen
  Heusden (Destelbergen)
  Zomervakantie week 8   van 21 tot en met 25 augustus 2023    2 kampen 
4 groepen
  Heusden (Destelbergen)
 

Hieronder kan u onze kamplocaties terugvinden:

From Address: To:

Onze dagindeling ziet er tijdens de sportkampen als volgt uit

 • 08u00 - 09u00:  Ochtendopvang
 • 09u00 - 12u00:  Sportkamp
 • 12u00 - 13u00:  Lunchpauze (zelf lunch meebrengen) + middagactiviteiten
 • 13u00 - 16u00:  Sportkamp
 • 16u00 - 18u00:  Avondopvang

 

We vinden het belangrijk dat onze instructoren dagelijks contact hebben met de ouders. Tijdens de voor- en naopvang is kampverantwoordelijk Huub of de instructoren dan ook altijd aanspreekbaar. Daarnaast organiseren we bij elk kamp een kort toonmoment op vrijdag.

In uitzonderlijke gevallen en bij te weinig inschrijvingen kan Rollerpunt een sportkamp annuleren en/of wijzigen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatief of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

Wie een sportkamp wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief tot de laatste werkdag (tussen 9u en 12u) voor de start van het sportkamp.

Opgelet: Het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan het sportkamp, is een tijdig en formeel annulatieverzoek dus vereist.

 

Annuleringskosten:

 • Bij annulatie na de bevestiging van de inschrijving betaal je € 25 dossierkosten. De datum van de bevestigingsmail is hierbij bindend.
 • Bij annulatie binnen de maand voor het sportkamp betaal je 50% van de gefactureerde deelnameprijs als annuleringskosten.
 • De deelnemer die niet opdaagt, geen annulatieverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde uitzondering, moet de volledige deelnameprijs betalen.

Bij voorlegging van een doktersattest vervalt de bovenstaande dossierkosten* en dit bij een minimum afwezigheid van 3 dagen, gestaafd door doktersattest.
*bij het voorleggen van een doktersattest storten wij het inschrijvingsbedrag terug min een annulerings-kost van 10euro (administratieve kost - betalingssysteem + gadgets)

Bij een annulatie van een kampperiode door Rollerpunt zelf:

 • betalen we het inschrijvingsgeld integraal terug.

 

Uitzonderlijk kan je ook gratis annuleren indien je bij aanvang van het kamp aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Indien je de symptomen van corona (hoesten, ademhalingsproblemen en koorts) vertoont, mits bewijs van een doktersattest.
 • Bij een positieve test op corona of bij twijfel, mits bewijs van een doktersattest.
 • Bij een verplichte quarantaine van de deelnemer, mits getuigschrift van quarantaine van de dokter.

 

Alle niet-coronagerelateerde annulatievoorwaarden kan je hierboven terugvinden.

 

Uw kind is tijdens onze activiteiten verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke spullen (zoals brillen, kledij en smartphones).

 • Inlineskates* en de verplicht beschermers** (knie, elleboog, polsen en (fiets)helm)
 • Sportieve kledij
 • Sportschoenen
 • Lunchpakket

*Inlineskates en beschermers kunnen steeds op de kamplocatie blijven, deze hoeven dus niet dagelijks mee naar huis
** Inlineskates en beschermers kunnen gehuurd worden, zie 'verhuur'

Hebt u zelf geen inlineskates? Bent u niet zeker van de kwaliteit/ comfort? HUUR UW INLINESKATES bij Rollerpunt.

Uw zoon/dochter zal sneller plezier hebben in onze sport met de gehuurde inlineskates. De deelnemers maken sneller vooruitgang bij gebruik van goede / comfortabele inlineskates. Wij voorzien voor de inlineskates en beschermers in een handige opbergbox die de hele week in het bezit blijft van uw zoon / dochter. Opgelet: deze mogen niet meegenomen worden naar huis.

Tijdens de kampen worden er foto's genomen en/of video's gemaakt die gebruikt kunnen worden in publicaties, op de website en de sociale mediapagina's (Facebook, Twitter, Instagram) van Rollerpunt.

Indien uw kind(eren) niet gefotografeerd mogen worden, dient u dit schriftelijk te melden voor de start van het kamp.

 • De deelnemers dienen bij aankomst en vertrek zich aan- en af te melden bij het kamponthaal, deze is steeds duidelijk aangeduid. 
 • Op maandagochtend worden de deelnemers opgedeeld in groepen, dit volgens "skate kunnen" op maandagochtend. Mogelijks zitten vriendjes / vriendinnetjes hierdoor niet in dezelfde groep.
 • Laat kostbare voorwerpen en eigen speelgoed thuis. Gsm’s, spelcomputers, … hebben geen plaats op een sportkamp. 
 • Bij ongewenst en/of gevaarlijk gedrag kan u kind uitgesloten worden van het kamp. Bij herhaaldelijke incidenten zullen toekomstige inschrijvingen geweigerd worden. 
 • Meermaals per dag is er de mogelijkheid een drankje te kopen tegen democratische prijzen. U kan het geld hiervoor meegeven met uw zoon / dochter of u kan op maandagochtend vooruitbetalen aan de begeleidende instructoren.
 • Inschrijven voor een sportkamp bij Rollerpunt betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee instemt.

Ouders van kinderen tot twaalf jaar kunnen de fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor de opvang van kinderen tijdens sportkampen of -activiteiten inbrengen in de personenbelasting. Ook bij Rollerpunt kan u een fiscaal attest bekomen.

Het modelattest bestaat uit twee vakken: het eerste vak wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleent, het tweede vak wordt ingevuld door Rollerpunt. 

Hieronder verwijzen we u met een rechtstreekse link door naar de juiste locaties om het attest samen te stellen!
OPGELET: U hebt beide bewijsstukken nodig, anders verliest het attest zijn bewijswaarde! 

 

MODEL I:

Hieronder kan u model I downloaden, dit voor beide sportkamplocaties!

*opgelet: dit document is NIET voldoende! U heeft ook nog MODEL II nodig!

 

MODEL II:

Hieronder de rechtstreekse link naar model II - dit document kan u downloaden onder "documentenzone" op onze speciale inschrijvingspagina.

*opgelet: dit document is NIET voldoende! U heeft ook nog MODEL I nodig!

Agenda